Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter på Sankt Anna Bed & Boat

Vi på Sankt Anna Bed & Boat värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter när du bokar hos oss eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi hanterar personuppgifter utifrån GDPR, den nya Dataskyddsförordningen.

Allmänt om GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. GDPR ersätter då Personuppgiftslagen (PUL) och gäller i alla EU-länder. GDPR är till för att skydda dig som enskild person vad gäller hantering och spridning av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänvisas till dig som person, som t ex personnummer, namn, adress, e-post, bild, mm.

Personuppgiftsansvarig

Sankt Anna Bed & Boat är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter hos oss. Kontaktuppgifter till Sankt Anna Bed & Boat är Tjärholm Hindö 1, 614 98 Sankt Anna. Telefon: 0705-79 48 54. Mailadress: britta@sanktannabb.se. Webbsida: www.sanktannabb.se

Om du vill begära ut ett utdrag av dina personuppgifter gör du det skriftligt till ovanstående adress. Det gäller också om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar att bli raderad från vårt kundregister. Tveka inte att höra av dig om du undrar något.

Behandling av dina personuppgifter

I samband med att en gäst bokar rum eller använder en av våra tjänster samlar Sankt Anna Bed & Boat in personuppgifter om den gästen. Det kan handla om uppgifter som gästen lämnar via booking.com, mail eller telefon. Det gäller kontaktuppgifter som t ex namn, telefonnummer, mailadress och adress. Om gästen har önskemål (t ex om ett speciellt rum) eller kommentarer och/eller frågor omkring boendet eller mat och dryck kan dessa uppgifter också komma att sparas hos oss.

Känsliga uppgifter som etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös uppfattning eller sexuell läggning kommer aldrig aktivt att lagras hos oss. Vi på Sankt Anna Bed & Boat uppmanar dig som gäst att aldrig fylla i känsliga uppgifter i tomma fält som kan komma att registreras hos oss. Personuppgifterna sparas i vårt kundregister. De lagras så länge som de är aktuella och rensas regelbundet från sådana uppgifter som inte längre behövs för våra åtaganden och uppföljning mot dig som gäst/kund.

Samtycke

Sankt Anna Bed & Boat behöver inte hämta in ditt samtycke då du gör en bokning hos oss, antingen via mail, telefon eller booking.com. Bokningen räknas som att vi ingår ett avtal och de lämnade uppgifterna krävs för avtalet mellan oss. Sådana uppgifter är ofta namn, adress, telefonnummer, mailadress. Om du ingått ett sådant bokningsavtal med oss kan du när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter korrigerade eller raderade eller få ett utdrag på dina uppgifter, vilket kommer att ske så snart som möjligt men senast inom en månad från det att du ber om det.

Syfte med behandlingen av dina personuppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att:
– Bearbeta din bokning eller beställning av tjänst hos oss
– Underlätta vid framtida bokningar av logi eller tjänster hos oss
– Administrera och utveckla de tjänster som vi tillhandahåller
– Kontakta gäster i samband med en bokning, befintlig eller framtida. Detta kan ske genom sms, mail eller telefon.
– Göra analys för att förbättra kvaliteten och upplevelsen av våra tjänster
– Informera om erbjudanden eller kampanjer

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Sankt Anna Bed & Boat kan vara tvingade att lämna ut dina personuppgifter i stöd av lag eller myndighetsbeslut till polis eller annan myndighet om det t ex gäller misstanke om brott eller liknande.
Sankt Anna Bed & Boat kan också lämna ut dina personuppgifter till eventuell underleverantör som vi anlitar. Dessa underleverantörer använder endast personuppgifterna i enlighet med Sankt Anna Bed & Boats instruktioner för att fullfölja uppdraget från oss.

Via vår webbplats kan det förekomma länkningar till andra webbplatser som Sankt Anna Bed & Boat inte äger eller kontrollerar. Sankt Anna Bed & Boat tar inte ansvar för hur dessa ägare eller operatörer hanterar personuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats på www.sanktannabb.se och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Vi på Sankt Anna Bed & Boat hoppas att du genom ovanstående information känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Undrar du över något är du välkommen att höra av dig till Britta Andersson på tel. 0705-79 48 54 eller britta@sanktannabb.se.